References for Ivan Vidav

Version for printing
  1. Ivan Vidav, 90 let, Jubilejni zbornik (Slovenian), DMFA - zaloznistvo, Ljubljana 2008.
  2. J. Globevnik, V spomin akademiku Ivanu Vidavu (1818-2015) (Slovenian), Obzornik mat. fiz. 62 (2015) 5, 180-183.

JOC/EFR April 2016

The URL of this page is:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/References/Vidav.html