References for Jerzy Słupecki

Version for printing

Articles:

 1. T Batóg, Review: O dowodzie matematycznym, by Witold A Pogorzelski and Jerzy Słupecki, Studia Logica: An International Journal for Symbolic Logic 14 (1963), 348-350.
 2. G Bryll, K Hałkowska and K Piróg-Rzepecka, The scientific activity of Professor Jerzy Słupecki in the Opole region (Polish), Issue dedicated to Professor Jerzy Słupecki (Polish), Zeszyty Nauk. Wyż. Szkoła Ped. Powstańców Śl. Opolu Mat. 28 (1992), 27-37.
 3. G Bryll, B Iwanuś and K Piróg-Rzepecka, Dzialalnośc naukowa Profesora Jerzego Słupeckiego (w 76 rocznice urodzin), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoly Inżynierskiej w Opolu, Matematyka 4 (1983), 7-34.
 4. S Hartman, Reminiscences of Jerzy Słupecki (Polish), Issue dedicated to Professor Jerzy Słupecki (Polish), Zeszyty Nauk. Wyż. Szkoła Ped. Powstańców Śl. Opolu Mat. 28 (1992), 21-25.
 5. L Kalinowski, Review: Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, by Jerzy Słupecki and Ludwik Borkowski, Les Études philosophiques, Nouvelle Série 18 (4) (1963), 480-481.
 6. A Mostowski, Review: On Mathematical Proof by Witold A. Pogorzelski and Jerzy Słupecki, The Journal of Symbolic Logic 31 (2) (1966), 284.
 7. S S Nicieja, Jerzy Słupecki 1904-1987. A biographical sketch (Polish), Issue dedicated to Professor Jerzy Słupecki (Polish), Zeszyty Nauk. Wyż. Szkoła Ped. Powstańców Śl. Opolu Mat. 28 (1992), 13-20.
 8. S S Nicieja, Jerzy Słupecki (1904-1987), Public Information Bulletin No. 9-10/38 (September-October 1995).
  http://www.opole.pl/jerzy-slupecki-1904-1987-2/
 9. S S Nicieja, Logik z Charbina, Opole, Miesiecznik Spoleczno-Kulturalny 5 (201) (1987), 10-12; 18.
 10. J Słupecki, The Warsaw school of logic (Polish), Wiadom Mat. (2) 15 (1972), 65-72.
 11. J Woleński, Jerzy Słupecki (1904-1987) (Polish), Wiadom. Mat. 28 (2) (1990), 183-194.
 12. J Woleński and J Zygmunt, Jerzy Słupecki (1904-1987): Life and Work, Studia Logica: An International Journal for Symbolic Logic 48 (1989), 401-411
 13. J Zygmunt, A bibliography of the published work of Jerzy Słupecki, Studia Logica: An International Journal for Symbolic Logic 48 (4) (1989), 413-421.

JOC/EFR February 2017

The URL of this page is:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/References/Slupecki.html