References for Matyáš Lerch

Version for printing
 1. O Boruvka, Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990).
  http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830902571.html

Books:

 1. K Lepka, Matyás Lerch's work on number theory (Masaryk University, Faculty of Science, Brno, 1995).

Articles:

 1. O Boruvka, Mathias Lerch als Fortsetzer der Klassiker in der Theorie der Grammafunktion, Sammelband zu Ehren des 250. Geburtstages Leonhard Eulers (Berlin, 1959), 78-86.
 2. O Boruvka, Vzpomínka na českého matematika Matyáše Lercha, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 17 (1972), 130-134.
 3. O Boruvka, O životě a díle Matyáše Lercha, Spisy Prírodovědecké fakulty University J E Purkyně 21 (1961), 352-360.
 4. O Boruvka, Dílo Matyáše Lercha v oboru matematické analysy, Práce Brněnské základny Československé akademie věd 29 (1957), 417-540.
 5. K Čupr, Profesor Matyáš Lerch, Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 52 (1923), 301-313.
 6. K Čupr and K Rychlík, Seznam vědeckých prací prof. Matyáše Lercha, Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 54 (1925), 140-151.
 7. L Frank, On the thirtieth anniversary of the death of the Czech mathematician Mathias Lerch (Russian), Czechoslovak. Mat. Z. 3 (78), (1953), 109-110.
 8. L Frank, O životě profesora Matyáše Lercha, Časopis pro pěstování matematiky 78 (1953), 119-137.
 9. L Frank, K 100. výočí narození Matyáše Lercha, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 5 (1960), 764-771.
 10. E Fuchs and K Lepka, Matyáš Lerch, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 48 (2000), 50-62.
 11. E Fuchs, Otakar Borůvka and French Mathematics, in Mathematics Throughout the Ages (Prometheus, Prague, 2001), 92-100.
 12. Lerch, Matyas (1860-1922), Mathematiker, Österreichisches Biographisches Lexikon.
  http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_L/Lerch_Matyas_1860_1922.xml
 13. V Mádlová, Matyáš Lerch (1860-1922), Akademický bulletin 12 (2010), 33.
 14. K Petr, Matyáš Lerch, Almanach České akademie věd a umění 33 (1923), 116-138.
 15. Š Porubsky, Matyáš Lerch (1860-1922), Šiauliai Math. Semin. 8 (16) (2013), 197-222.
 16. K Rychlík, Matyáš Lerch a jeho odpovědi na otázky ankety o metodě práce matematiků, Matematika ve škole 9 (1959), 170-173.
 17. P Šarmanová and P Šišma, Matyáš Lerch, Masaryk University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics.
  http://www.math.muni.cz/~sisma/prace/fhlerch.html
 18. J Škrášek, List of works of Prof Mathias Lerch (Russian), Czechoslovak. Mat. Z. 3 (78), (1953), 111-122.
 19. J Škrášek, Seznam prací prof. Matyáše Lercha, Časopis pro pěstování matematiky 78 (1953), 139-148.
 20. J Škrášek, Život a dílo profesora Matyáše Lercha, Časopis pro pěstování matematiky 85 (1960), 228-240.
 21. J Škrášek, K stému výročí narození prof. Matyáše Lercha, Matematika ve škole 11 (1960-61), 157-162.
 22. J Škrášek, Le centenaire de la naissance de Matyás Lerch, Czechoslovak Math. J. 10 (85) (1960), 631-635.

JOC/EFR November 2017

The URL of this page is:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/References/Lerch.html