References for Ole Peder Arvesen

Version for printing

Articles:

  1. A M Dohl, English translation of Dag Johnson, Ole Peder Arvesen (Norwegian), Private communication (January 2017).
  2. D Johnson, Ole Peder Arvesen. Minnetale i fellesmøte 9. desember 1991, DKNVS Forh. (1991), 85-90.
  3. D Johnson, Ole Peder Arvesen (Norwegian), in Knut Helle (ed.), Norsk biografisk leksikon (Kunnskapsforlaget, Oslo, 2009).
    https://nbl.snl.no/Ole_Peder_Arvesen

JOC/EFR February 2017

The URL of this page is:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/References/Arvesen.html